Primaria Bogdanesti - judetul Vaslui » Telefon 0235-428827, 428954 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14

Autentificare

Anunturi de utilitate publicaAnunțuri de utilitate publică
SARBATOAREA COMUNEI BOGDANESTI"LA STEJARUL LUI STEFAN CEL MARE SI SFANT"
Sistem de control intern/managerial
Oferte de vanzare conform Legii nr. 17/2014
BUGET INITIAL 2017
BILANTURI 2017
Documente de interes public

În primul deceniu al secolului, funcționau pe Valea Horãieții, patru școli elementare mixte, în ss. Unțești, Bogdãnești, Vlãdești și Orgoiești. Din anul 1908, se adaugã încã una, școala din s. Ulea, pânã la acea datã copiii mergeau la școala din Unțești. Nici una din aceste școli nu funcționa într-un local propriu. Primele patru școli își desfãșurau activitatea sub același acoperiș cu primãria, iar cea de la Ulea, într-o casã particularã. Potrivit legii învãțãmântului primar de atunci, comuna avea în sarcina ei sã construiascã sau sã închirieze un local de școalã, o locuințã pen Citeste mai mult...

Foto
Primul local de scoala din Bogdanesti

Vizualizari: 197
Data creare: 03-09-2015 09:51:48
Timpul de frecventare a școlii în mediul rural a variat, dar cu o tendințã evidentã de prelungire. Încã de la sfârșitul secolului trecut, apar la școala din Bogdãnești absolvenți a cinci clase. Pânã în anul școlar 1925-1926, toți absolvenții școlii primare și cei care vor urma o școalã superioarã trebuiau sã mai facã și clasa a V-a. Din acest an școlar și pânã în 1934, toți absolvenții școlii primare aveau patru clase.

Începând cu anul 1934, se regãsesc alãturi de absolvenții a patru clase si dintre acei cu cinci, apoi șase și șapte clase pânã în anul școlar 1947-1948. Aceste trei clase peste cele Citeste mai mult...

Foto
Scoala generala de 8 clase Bogdanesti

Vizualizari: 278
Data creare: 03-09-2015 10:40:59
Anul școlar nu a durat în tot secolul la fel. Pânã la reforma învãțãmântului din 1948, procesul de învãțãmânt începea la 1 sau 15 septembrie și se termina la 29 iunie. Dupã reformã, începutul cât și sfârșitul anului școlar varia: când începea la 15 septembrie, când la 1, sau la 5, când se încheia la 15 iunie, la 30 mai etc.

Și împãrțirea anului școlar a suferit modificãri în regimul comunist: pânã la instaurarea acestuia erau trei trimestre, ale cãror limite erau fixate de sãrbãtorile creștine. Vacanțele dupã primul și al doilea trimestru corespundeau sã Citeste mai mult...

Vizualizari: 302
Data creare: 03-09-2015 10:49:00
Lecția este proba de foc a slujitorului de la catedrã. El iese din clasã ca de pe un câmp de luptã, sub scut, învingãtor, dacã fusese înarmat cu tehnicã, strategie, cunoștințe științifice despre actul educațional și instructiv. Vesta lui antiglonț, sau armura lui imbatabilã este cantitatea de muncã intelectualã acumulatã de-a lungul vremii și sintetizatã înainte de a intra la clasã în pregãtirea lui prealabilã pentru lecție. Perioada lungã petrecutã la catedrã nu-l absolvã dacã vrea sã evite rutina și în consecințã caracterul plat, fãrã relief al lecției, într-un cuvânt m Citeste mai mult...

Vizualizari: 173
Data creare: 03-09-2015 10:58:51
În primele decenii ale secolului XX, comitetul școlar era un grup de sãteni, fruntași ai satului, aleși din rândul pãrinților cu odrasle la școalã. Comitetul prin membrii lui de vazã avea autoritatea de decizie, pe care o lua ori de câte ori era convocat de învãțãtori pentru bunul mers al școlii. Ca de exemplu: aprovizionarea cu lemne de foc, repararea mobilierului, procurarea materialului didactic, repararea școlii etc. Cheltuielile din bugetul școlii se fãceau cu aprobarea comitetului școlar. Deși atribuțiile principale erau de ordin administrativ, el sprijinea pe învãțãtor și în școlarizarea copiilor.

Dupã reforma din 1948, școlile din satele component Citeste mai mult...

Vizualizari: 247
Data creare: 03-09-2015 11:02:56
Cercurile culturale erau, în prima jumãtate a secolului XX, singura forma organizatoricã a învãțãtorilor din zonã, în care erau concentrate în mare parte activitãțile didactice și culturale ale cadrelor didactice. Ele au luat ființã prin decizie ministerialã, în 1902. Cercul cultural de pe Valea Horãieții cuprindea învãțãtorii din comunele de pe aceastã vale, Bogdãnești, Unțești, Orgoieși și Vlãdești, precum și pe cei din com. Puntișeni, Bogdãnița și Costești. Conducãtorul cercului de la început și pânã în 1912 a fost înv. Gr. Mastacan, din s. Unțești, iar din 1912 pânã în 19 Citeste mai mult...

Vizualizari: 174
Data creare: 03-09-2015 11:07:23
Comisiile metodice și-au început activitate în al treilea pãtrat al secolului. Se organizau cu învãțãtorii din comunã. Programul prevedea un referat care trebuia sã dezbatã problemele cele mai acute la zi cu privire la metodica predãrii diferitelor obiecte la clasele I-IV. Referatul era urmat de discuții.

Asemenea comisii metodice se țin și cu profesorii de la clasele mari care predau discipline înrudite. Conducerea comisiei se încredințeazã unui cadru didactic cu cea mai înaltã calificare sau cu cel mai mare grad didactic.


"Valea Horaietii- istorie si onomastica de la origine pana in prezent" de Horia Stamatin

Vizualizari: 142
Data creare: 03-09-2015 11:09:22
Cercul pedagogic este o activitate metodicã de o mai largã cuprindere a membrilor ce-l alcãtuiesc și implicit de un interes crescut. Existã un cerc al învãțãtorilor și altul al profesorilor. Componența cercurilor a fost fluctuantã. Cercul învãțãtorilor uneori era format numai din învãțãtorii din comunã, indiferent de clasã.

Alteori s-a organizat numai cu învãțãtorii ce predau la aceeași clasã, cu centrul în orașul Bârlad, unde funcționau patru cercuri, pentru fiecare clasã câte un cerc.

În ultimul timp s-a revenit la cercul cu toți învãțãtorii, indiferent de clasa Citeste mai mult...

Vizualizari: 175
Data creare: 03-09-2015 11:24:04
Ședințele cu pãrinții au loc pe școalã și pe clase. Primele se țin trimestrial, când directorul școlii prezintã o dare de seamã cât mai exhaustivã cu problemele ce intereseazã școala și pãrinții: starea localului, fondurile bãnești de la buget sau de la comunã acordate școlii, alocațiile copiilor, situația generalã la învãțãturã, frecvența și disciplina, obligația pãrinților la o supraveghere continuã a copiilor lor de vârstã școlarã, apoi cuvântul pãrinților. ședințele pe clase se țin fie trimestrial, fie lunar sau ori de câte ori învãțãtorul sau dirigintele considerã cã Citeste mai mult...

Vizualizari: 165
Data creare: 03-09-2015 12:33:12
Cercurile cu elevii se organizeazã pe materii și îndeosebi cu elevii ciclului gimnazial. Profesorul selecteazã pe cei care dovedesc aptitudini și interese deosebite în obiectul respectiv. Este o activitate dincolo de rigiditatea din timpul orei de curs. Elevii frecventeazã cercul dintr-o anumitã plãcere și dragoste pentru activitatea respectivã. La un cerc de literaturã se prezenta o carte, se fãcea o dezbatere în jurul ei, se citea din creațiile literare proprii ale elevilor. E un moment poate unic și un spațiu benefic pentru ca elevii cercului sã-și manifeste talentul creativ cu care sunt înzestrați.


"Valea Horaietii- istorie si onomastica de la origine pana in preze Citeste mai mult...

Vizualizari: 163
Data creare: 03-09-2015 12:35:00
În 1949 ia naștere în toate școlile României organizația de pionieri. În organizație erau cuprinși elevii începând cu clasa a III-a și pânã în clasa a VIII-a. Fiii de chiaburi nu erau primiți în organizație, chiar dacã erau merituoși la învãțãturã. Discriminarea socialã introdusã în școalã de regimul comunist era imoralã și traumatizantã pentru sufletul copiilor, incapabili sã o înțeleagã.

Scopul organizației pionierești era unul vãdit politic: sã imprime din fragedã copilãrie dragoste pentru partidul unic, comunist, pentru conducãtorul lui. Pionierii purtau uniforme: c&a Citeste mai mult...

Vizualizari: 198
Data creare: 03-09-2015 12:40:37
Activitãțile extra școlare se desfãșurau în cadrul cercurilor culturale la începutul secolului. Am amintit mai sus despre ședințele publice ale cercurilor culturale ținute de învãțãtori. Ele erau lunare și aveau un caracter educativ, de ridicare a nivelului civic și moral al oamenilor, și totodatã unul practic, cu privire în obținerea unor rezultate mai bune în agriculturã și la creșterea animalelor sau referitor la sãnãtate: igiena corporalã și a locuințelor, profilaxie, nutriție etc.

Cercurile culturale și-au încetat activitatea prin anii 1946, 1947, ele fiind înlocuite cu cercuri de studii, în cadrul cãrora se țineau lecții deschise, vi Citeste mai mult...

Vizualizari: 177
Data creare: 03-09-2015 12:46:01
Activitãți culturale.
Cele mai multe se desfãșurau în cadrul cãminului cultural. În fiecare centru de comunã se afla câte un cãmin cultural. Înainte de 1935, în Bogdãnești exista un cãmin cultural numit „Marele Voievod Mihai", afiliat apoi la Fundația Regalã din anul 1935.

Este perioada când profesorul Dimitrie Gusti își ducea activitatea sa de cercetare a zonelor rurale, trimițând în sate echipe formate din studenți și cercetãtori. Mai aproape de noi, satul Dodești, locul de naștere a dramaturgului Victor Ion Popa, a fost obiectul studiilor sociologice întreprinse de marele profesor savant. În s. Ulea ființa Cã Citeste mai mult...

Foto
Festival la stejarul din Corlatesti

Vizualizari: 252
Data creare: 03-09-2015 12:57:16
În regimul democratic existau mai multe partide, învãțãtorii activau la unul din partide, de regulã fie liberal, fie țãrãnist.
În regimul totalitar, cu un singur partid, învãțãtorii erau sau nu membri ai acestui partid, comunist. Membrii comuniști își desfãșurau activitatea în cadrul organizației de bazã, conduse de un secretar.

El era ales în funcție de nivelul de saracie în care trãia și de potențialul de urã fațã de oamenii înstãriți, socotiți apriori dușmani ai regimului.
Era învestit cu puteri discreționare asupra întregii vieți sociale și economice a comunei. Oricare delegat ce sose Citeste mai mult...

Vizualizari: 155
Data creare: 03-09-2015 13:04:59
Învãțãmântul politic reprezenta o formã de îndoctrinare, însușirea riguroasã, cu ochelari de cal, a viziunii comuniste despre viațã și lume. Toate cadrele didactice, indiferent de statutul lor politic, membri sau nemembri, erau obligați sã urmeze învãțãmântul politic. El era împãrțit în mai multe etape. Prima era numitã " începãtori", în care erau cuprinse cadrele tinere, debutanți, necalificați și care studiau lucrãrile congresului partidului, cu precãdere cuvântarea secretarului general. Urmãtoarea etapã era cea a "avansaților", ai cãrei cursanți erau promovați din grupa înc Citeste mai mult...

Vizualizari: 169
Data creare: 03-09-2015 13:13:17
Activitãți obștești. Orice muncã în agriculturã, în regimul comunist, stãtea sub semnul campaniei. Toatã suflarea satului, indiferent de locul de muncã, trebuia sã fie mobilizatã. Campaniile începeau din primãvarã și durau pânã în iarnã: campania însãmânțãrilor, întreținerii culturilor, recoltãrii și treieratuiui pãioaselor, culesul viilor și al porumbului.

Dacã scoaterea din programul de lucru din celelalte instituții se repercuta imediat asupra bunului mers al lor, prejudiciile fiind palpabile: întreruperea corespondenței poștale, agravarea bolnavilor netratați, oprirea învãț& Citeste mai mult...

Vizualizari: 159
Data creare: 03-09-2015 22:09:28
Pregãtirea premilitarã începe de prin anul 1937. Toți tinerii de la 18 ani în sus pânã la încorporare erau obligați sã participe la activitatea premilitarã. Tinerii din corn. Bogdãnești și Unțești formau un subcentru de pregãtire. Comandantul subcentrului era înv. Lascãr Giușcã, locotenent în rezervã. Mai multe subcentre alcãtuiau un centru de pregãtire militarã. Centrul de care aparținea subcentrul Bogdãnești era sub comanda înv. Ion Cozma, din Unțești, locotenent în rezervã ședințele de pregãtire premilitarã se țineau lunar sau bilunar, duminica între orele 8 - 12. Adunarea se facea în centrul s. B Citeste mai mult...

Vizualizari: 253
Data creare: 03-09-2015 22:14:29
Suflul nou de umanitate, civilizație și intercomunicare dupã revoluția din 1989 se face simțit și pe Valea Horãieții. La 10 iunie 1997 școala generalã din com. Bogdãnești a fost vizitatã de un grup de doamne Annie Geoffroy din Franța, Veturia Crânganu din S.U.A. și Ioana Stamatin Muțiu din București.

Oaspeții au fost întâmpinați de conducerea școlii însoțitã de cadrele didactice. Dupã prezentãrile de rigoare s-a mers într-o salã de clasã, unde erau adunați elevii școlii. Directorul a prezentat identitatea și calitatea musafirilor.

Doamna Annie Geoffroy a luat cuvântul înfãțișând în limba francezã aspe Citeste mai mult...

Vizualizari: 188
Data creare: 03-09-2015 22:22:48
Învãțãmântul preșcolar din mediul rural a fost legiferat prin reforma învãțãmântului din 1948. Treptat se vor înființa grãdinițe de copii aproape în toate satele, dar cu stabilitate precarã fie din cauza micșorãrii nașterilor, fie din motive de ordin economic.

Localuri proprii nu existã, ele funcționând fie în localul școlii, fie în case particulare din sat. Organizarea învãțãmântului preșcolar a fost beneficã, realizându- se astfel douã deziderate: întâi, s-a îmbunãtãțit pregãtirea elevilor de la cl. I, prin ridicarea calitãții învãțãmâ Citeste mai mult...

Vizualizari: 193
Data creare: 03-09-2015 22:35:29
Bogdãnești: 1 - profesor universitar; 2 - medici; 1- medic veterinar; 1 -
magistrat; 28 - profesori; 1 - avocat; 8 - ingineri; 7- licențiați ASE și alte facultãți; 7 ofițeri; 1- impiegat CFR; 48 - învãțãtori; 9 - educatoare; 7- contabili; 9 - asistente medicale; 3 - brigadieri silvici; 3 - asistenți veterinari.
Total 137 plus 9 din Foltești. Raportat la numãrul persoanelor 1 120 din 1992 cât totaliza s. Bogdãnești cu Foltești se constatã cã numãrul intelectualilor cu diplomã este 13,1 la sutã de locuitori din satele menționate. Procentajul este de 13,1.
Buda:l - profesor scriitor; 1 - contabil; 4 - profesori. Procentajul este de 3,3.
Cãpușneni: 1 - cadru Citeste mai mult...

Vizualizari: 133
Data creare: 03-09-2015 22:46:26
Biblioteci au existat încã din secolul XIX, publice și particulare. În primele decenii ale secolului XX, ele funcționau în cadrul școlilor primare.
Mai târziu. odatã cu organizarea cãminelor culturale, vor ființa și bibliotecile în cadrul acestora.

Nomenclatorul cãrților din bibliotecile școlare aratã cã o parte din volume era destinatã copiilor, iar cealaltã parte învãțãtorului pentru a se informa și documenta în susținerea conferințelor publice din cadrui cercurilor culturale.

În 1904, biblioteca de la școala primarã din s. Bogdãnești avea 74 de cãrți câteva: Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Fra Citeste mai mult...

Vizualizari: 169
Data creare: 03-09-2015 22:54:39
Ion Dorobantu - Primarul Comunei BogdanestiDragi vizitatori,

Ideea de a construi acest site oficial al Primariei Bogdanesti a aparut din dorinta de a fi cat mai aproape de cetatenii acestei comunitati, de a le putea transmite care sunt obiectivele noastre pentru viitor, ceea ce noi ne-am
Sarbatoarea comunei Bogdanesti- Festivalul "La stejarul lui Stefan cel Mare si Sfant", ed. XVIISărbătoarea comunei Bogdănești- "La stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt", ediția XVII - 2016
Sărbătoarea comunei Bogdanești - "La stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt", ediția a-XVIII-a - 2017 (1)Sărbătoarea comunei Bogdănești - "La stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfant" 2017
Inaugurare "Centru de ingrijire zi „Stejarul", pentru copiii aflati in situatii de risc" din comuna Bogdanesti, judetul VasluiComuna Bogdanesti beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 pentru urmatoarele obiective de investitii
Starea vremii
Localitatea: Bogdanesti
Latitudine -> 46.44659°
Longitudine -> 27.72694°
Astazi
Marti 24-04-2018
Averse de ploaie
Averse de ploaie
Temperatura
17°C
Minima zilei --> 9°C
Maxima zilei --> 27°C
Presiune atmosferica --> 0.99 Bar
Umiditate --> 82 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 14.00 km/h
Directie vant --> N
Soarele rasare --> 6:6 am
Soarele apune --> 8:10 pm
Maine
Predominant noros
Predominant noros
Minima zilei --> 12°C
Maxima zilei --> 27°C
Poimaine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> 14°C
Maxima zilei --> 29°C