Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunțuri de utilitate publică

Anunturi de utilitate publicaAnunțuri de utilitate publică

SCIM

Sistem de control intern/managerial

Oferte vanzare terenuri agricole

Oferte de vanzare conform Legii nr. 17/2014

BUGET 2017

BUGET INITIAL 2017

BILANTURI

BILANTURI 2017

Investitii in comuna Bogdanesti 2017-2020

Inaugurare "Centru de ingrijire zi „Stejarul", pentru copiii aflati in situatii de risc" din comuna Bogdanesti, judetul VasluiComuna Bogdanesti beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 pentru urmatoarele obiective de investitii

Servicii funerare avizate

Documente de interes public


PRIMĂRIA --> Urbanism --> Eliberare autorizatii

Acte necesare pentru eliberare AC

Acte pentru emiterea Autorizatiilor de Construire
SECTIUNEA 1
- cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa, completatã cu elementele de identificare si datele tehnice conform proiectului (stampilatã în cazul persoanelor juridice).
- actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sã-i confere solicitantului dreptul de executie al lucrãrilor de constructii (în copie legalizatã);
- fisa cadastralã
- întabulare
- certificatul de urbanism (în copie), plan anexa si HCL PUD/PUZ/reglementãri PUG
- proiectul pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire - P.A.C., inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertizã tehnicã - semnate si stampilate în original (doua exemplare) întocmit dupã cum urmeazã:
a) se elaboreazã de colective tehnice de specialitate, se însuseste si se semneazã de cadre tehnice cu pregãtire superioarã numai în domeniul arhitecturii si constructiilor
b) se verificã, în conditiile legii de verificatori de proiecte atestati
c) în situatia în care se solicitã si autorizarea organizãrii de santier, se prezintã si piesele - scrise si desenate - specifice proiectului de organizare a executiei lucrãrilor (P.O.E.), precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporarã a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc);
- documentul de platã a taxei de emitere a autorizatiei de construire (în copie);
- declaratie pe propria rãspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
- dovada achitãrii taxelor legale la filiala OAR si de luare în evidenta a proiectului depus pentru autorizare
- acordul vecinilor în forma autentica sau alte declaratii notariale

TITULARUL AUTORIZATIEI LUCRARILOR ESTE OBLIGAT:
1. Sã anunte Primãria data începerii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea, cu cel putin 5 zile înainte, a formularului anexat autorizatiei.
2. Sã anunte Inspectia de Stat pentru Calitatea Constructiilor data începerii lucrãrilor autorizate, prin trimiterea, cu cel putin 30 de zile înainte, a formularului anexat autorizatiei.
3. Sã pãstreze în perfectã stare pe santier autorizatia de construire si documentatia vizatã spre neschimbare, pe care le va prezenta la cerere, pe toatã durata executãrii lucrãrilor, organelor însãrcinate cu exercitarea controlului potrivit legii.
4. În cazul în care pe parcursul lucrãrilor se descoperã vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, pietre cioplite si sculptate, fundatii, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sã anunte imediat emitentul autorizatiei (Primaria). Reluarea lucarilor se va face numai cu acordul organismului de specialitate.
5. Sã respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si a mediului conform legilor în vigoare.
7. Dupa terminarea lucrãrilor, sã solicite procesul verbal de receptie.

SECTIUNEA 2
- avizele si acordurile legale necesare si planurile anexe vizate de cãtre emitent, nominalizate în certificatul de urbanism ( Electrica, Romtelecom, Agentia de Mediu, Directia Judeteana de Culturã, Inspectoratul de Stat în Constructii , Drumuri Nationale, Politia Rutierã, etc.)

SECTIUNEA 3
- Deviz estimativ al lucrãrii
- Lista semnãturi proiectanti
- Referate de verificare

SECTIUNEA 4
A. Memoriu de arhitectura:
- plan de încadrare în zona la scara 1:1000
- plan de situatie la scara 1:200 vizat de Serviciul Cadastru ce va cuprinde: parcela cadastralã cu elementele topografice, cotele constructiilor proiectate (cote de nivel, distante, cote trotuar, alei, platforme, denumirea si destinatia fiecãrui corp de constructie, sistematizare pe verticalã, sensul de scurgere a apelor pluviale, accese pietonale, spatii verzi)
- plan coordonator retele
- plan niveluri, acoperis, sectiuni caracteristice, planuri fata de color cu mentionarea materialelor si finisajelor folosite-întocmite la scara 1:50
B. Memoriu tehnic de rezistentã:
- expertiza tehnicã acolo-unde este cazul
- planuri de structura de fundatii întocmite la scara 1:50
- detalii
- planuri subzidiri-unde este cazul
C. Memorii tehnice de instalatii:
- scheme instalatii

Vizualizari: 954
Data creare: 07-07-2015 13:39:17

Mesaj catre cetatenii comunei Bogdanesti

Ion Dorobantu - Primarul Comunei BogdanestiDragi vizitatori,

Ideea de a construi acest site oficial al Primariei Bogdanesti a aparut din dorinta de a fi cat mai aproape de cetatenii acestei comunitati, de a le putea transmite care sunt obiectivele noastre pentru viitor.

Sarbatoarea comunei Bogdanesti, 30 august 2015

SARBATOAREA COMUNEI BOGDANESTI"LA STEJARUL LUI STEFAN CEL MARE SI SFANT"

Sărbătoarea comunei Bogdănești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt" ed. XVII

Sarbatoarea comunei Bogdanesti- Festivalul "La stejarul lui Stefan cel Mare si Sfant", ed. XVIISărbătoarea comunei Bogdănești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt", ediția XVII - 2016

2017 Sărbătoarea comunei Bogdănești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfant", ed XVIII

Sărbătoarea comunei Bogdanești - "La stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt", ediția a-XVIII-a - 2017 (1)Sărbătoarea comunei Bogdănești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfant" 2017

2018 Sărbătoarea comunei Bogdanești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt"

Sărbătoarea comunei Bogdanești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt", ediția a-XIX-a - 20182018 Sărbătoarea comunei Bogdanești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt", ediția a-XIX-a

Anunț program SIPOCA

Sipoca„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35